Publiekscommunicatie

De publiekscampagne Waterklaar gaat over klimaatverandering en wat je zelf kunt doen om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen én de waterkwaliteit te verbeteren. Waterschap Limburg werkt samen met provincie, gemeenten en belanghebbenden in Limburg aan bewustwording rondom dit actuele thema. Wij zijn de strategische en creatieve partner die het concept voor de campagne bedacht en ondersteunt in de uitvoering. We realiseerden diverse uitingen als een website, video’s, folders, posters, online campagnes en advertenties. In opvolging van Noord & Midden Limburg starten ook de regios Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maas- en Mergelland met de Waterklaar campagnes. 

Samen waterklaar!

“INOVA levert maatwerk, grote flexibiliteit en persoonlijke begeleiding.
Ze luisteren, denken mee en nemen de tijd voor klanten.
Dat waardeer ik in een full-servicebureau!”

Karinka Wijnhoven, Waterschap Limburg