teamONLINE

De wereld van online marketing wordt steeds complexer. teamONLINE helpt opdrachtgevers te navigeren, zodat de juiste weg wordt gekozen om organisatiedoelen te halen. Vanuit een helikopterview bekijken we jouw (online)marketingvraagstuk. We formuleren daarna op basis van marketingdoelen en KPI’s een passend advies dat specifiek relevant is voor joú als opdrachtgever. Hieraan koppelen we een heldere strategie.


Hoe? Op basis van een strategisch (performance) marketingplan (met of zonder customer/ buying journey, persona's, user stories). We denken niet vanuit kanalen, maar vanuit het vraagstuk of probleemstelling en vervolgens naar de juiste oplossing! Dit doen we vanuit verschillende niveaus: strategisch, tactisch én uitvoerend. We hebben alle up-to-date kennis in huis met verschillende specialismes, zoals SEO, Google Ads, Social Advertising, CRO, E-mailmarketing, Social Organic, Marketing automation en campagnemanagement. 

Online marketing vraagstukken

Het online marketing vak is tegenwoordig zó breed dat het bijna onmogelijk is om écht overal kennis van te hebben. Daarnaast kent online marketing, naast specialismen, ook verschillende niveaus; strategisch, tactisch en uitvoerend. teamINOVA heeft al deze kennis en kunde in huis om mee te denken, te adviseren, navigeren en uit te voeren op het gebied van online uitdagingen, zoals bijvoorbeeld:

Online marketing:

Waarom en hoe zetten we online marketing op een onderbouwde, meetbare en strategische manier in binnen de traditionele marketingplanning?

Lead generatie:

Hoe genereren we meer leads naar onze website of app? Welke kanalen zijn relevant? En hoe kijken we verder dan de traditionele online marketing kanalen?

Conversie optimalisatie (CRO):

Hoe kunnen we met een gedegen digitale strategie, conversie optimalisatie inzetten om onze online doelen te halen en leads te converteren?

Lead nurturing:

Hoe kunnen we onze potentiële klanten zó voeden met waardevolle informatie zodat ze zich verbonden gaan voelen met ons product, dienst en/of organisatie? Zodat ze uiteindelijk klant wíllen worden?

Digital marketing strategie:

Draait jouw business op het genereren van online leads. Hoe bewaak je dan een continue leadstroom. Welke strategie en middelen zet je in om tot het gewenste resultaat te komen.

Customer/buying journey:

We zoeken een partij die ons kan helpen de customer/buying journey in beeld te brengen voor iedere relevante doelgroep. Zodat we weten welk proces een koper doorloopt bij de aanschaf van ons product of dienst. Inclusief de uitwerking naar de buying persona’s.

Marketing automation & data analyse:

We willen de online marketingprocessen in onze organisatie volledig automatiseren. Daarnaast willen we data continue analyseren en waar nodig de online strategie bijsturen en optimaliseren.

Performance marketing:

Wat levert (online) marketing ons eigenlijk op? En hoe stellen we vooraf doelen, KPI’s, KSF’fen en een budget? Kan het onze organisatie helpen activiteiten te verbinden aan meetbare resultaten?

Specialismes binnen teamONLINE

Binnen teamONLINE hebben we alle specialismes in huis op het gebied van online marketing. Digitale marketingstrategieën, door vertalen naar online kanalen, buyers- en customer journeys, Google Analytics, Google Tag Manager, social media strategie, SEA, (technische) SEO, CRO, Social Advertising, marketing automation en lead nurturing.

We werken nauw samen met andere disciplines. Denk maar aan de website (presteert die goed?), apps en de gebruikersvriendelijkheid ervan. Zorgen de online kanalen voor verleiding? Of deze disciplines nu via INOVA ingeschakeld worden, al in de eigen organisatie beschikbaar zijn, of via een derde partij, door écht samen te werken aan marketingresultaat wordt alles beter.

Online Marketing Stack
Focus op: Looker Studio, PowerBI, GA4, Matomo, PiwikPRO, Google Ads, SEMrush, Google Search Console, Screaming Frog, Hotjar en Mailcoach.

Meer weten over teamONLINE?

teamONLINE is een onderdeel van de INOVA Roadmap. Kom gerust kennismaken, dan gaan we in gesprek over jullie online marketing vraagstukken!

INOVA Roadmap right arrow INOVA Roadmap right arrow