teamDATA

In de snel veranderende wereld van vandaag is het gebruik van data één van de meest waardevolle toevoeging voor elk bedrijf. De toekomst van data biedt mogelijkheden voor groei, efficiëntie en innovatie. teamDATA streeft ernaar om opdrachtgevers te helpen innoveren en adviseren op het gebied van Business Intelligence (BI), machine learning en AI. Het naadloos integreren van data uit verschillende bronnen, wat leidt tot een volledig en coherent beeld van jouw bedrijfsinformatie. We helpen bij het verzamelen, uitlezen, analyseren en gebruiken van verwerkte data om beter te presenteren. Daardoor kan men beter inspelen op veranderingen en problemen direct aanpakken.

Efficiënter werken

teamDATA implementeert AI en BI-oplossingen die uiteenlopen van geautomatiseerde klantenservice via chatbots tot geavanceerde data-analyse. Denk aan het uitlezen van CRM systemen, procesoptimalisaties doorvoeren door slimme inzet van data. Deze oplossingen helpen bedrijven efficiënter te werken, kosten te verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van hun diensten te verbeteren. Door het analyseren van grote hoeveelheden data worden waardevolle inzichten in kaart gebracht. Wat leidt tot beter geïnformeerde beslissingen en een concurrentievoordeel.

Ontwikkelen/Integreren/koppelen van applicaties

Binnen organisaties wordt vaak gewerkt met (te) veel afzonderlijke applicaties en programma’s. Doordat ze vaak los van elkaar werken en niet samen, kan dit behoorlijk inefficiënt zijn. Hoe kunnen we deze aan elkaar koppelen, zodat we efficiënter werken, of hoe kunnen we data uit één systeem halen en daaruit conclusies trekken om de dagelijkse bedrijfsvoering te optimaliseren?

BI data verzamelen:

Hoe ga ik om met het verzamelen van data en hoe maak ik deze zichtbaar in één overzicht? BI tools (zoals PowerBI) kunnen hierbij helpen om data inzichtelijk te maken. Zie case: Den Mulder Boomteelt

AI advies & development:

Ben je op zoek naar een partij die kan ondersteunen in het ontdekken en prioriteren van de mogelijkheden van AI, evenals implementeren van deze mogelijkheden in onze organisatie. Dit kan door middel van OpenAI en/of Conversational AI. We voorzien je van advies over hoe ChatGPT in jouw organisatie past en hoe je dit het beste kunt gebruiken.

Specialismen teamDATA

Een efficiënte, kwalitatieve en doelgerichte invulling helpt organisaties beter te presteren. TeamDATA helpt om deze groei te verwezenlijken. De toekomst biedt namelijk ongekende mogelijkheden waar je zelf vaak nog niet bij stil staat. Wij helpen onze opdrachtgevers om deze kansen te benutten door middel van geavanceerde data-oplossingen en strategische begeleiding. Samen kunnen we jouw data omzetten in waardevolle inzichten en strategische voordelen.

Onze data Stack

Focus op: PowerBI/Lookerstudio/Tableau, LLM/OpenAI, Conversational AI, ChatGPT, Tensorflow, GraphQL en vector Database.

Meer weten over teamDATA?

Kom gerust kennismaken, dan gaan we in gesprek over jullie vraagstukken!

INOVA Roadmap right arrow INOVA Roadmap right arrow