ICT Partner - Inventarisatie applicaties: van IST naar SOLL

Als partner van RD Maasland, een regionaal afval inzamelbedrijf en opereert voor de gemeenten Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Echt-Susteren, hebben we geïnventariseerd welke applicaties worden ingezet m.b.t. de planning, registratie en verwerking van afvalstromen binnen het bedrijfsproces. Het merendeel van de systemen is nog niet met elkaar gekoppeld middels API-koppelingen, waardoor de registratie en verwerking vaak onnodig dubbel geregistreerd en verwerkt wordt.

Vanuit INOVA is er op basis van interviews en het nader onderzoeken van bestaande applicaties een rapport opgesteld waarin zowel de inventarisatie van de huidige situatie (IST) in kaart is gebracht, als een advies voor applicaties te centraliseren, te koppelen middels API’s en end-of-life applicaties te vervangen (SOLL).

De end-of life applicaties worden gemaakt middels het PHP-framework Laravel en voor de userinterface Bootstrap. Dit biedt de mogelijkheid om bestaande elementen te gebruiken, een gebruiksvriendelijke interface te realiseren en daarmee de prioriteit te geven aan de werking van de applicatie. Om de impact voor zowel het bedrijfsproces, maar ook het personeel van een niet te grote omvang te maken is voorgesteld om deze efficiencyslag in 3 fases te doorlopen.