Internationale SEO. Waar moet je rekening mee houden?

Door

Om resultaat te boeken op het gebied van SEO, moet je dit voortdurend meten, monitoren en optimaliseren. Het is gericht op de lange termijn en veranderingen zijn ook niet direct zichtbaar. Het duurt doorgaans een paar maanden voordat wijzigingen effect hebben op de vindbaarheid in zoekmachines. In een vorige blog heb ik tips gedeeld om de vindbaarheid van jouw website in Google te verbeteren. Met SEO moet je voortdurend aan de slag. Hoe zit het met SEO wanneer je als bedrijf actief bent in verschillende landen? Of wanneer jouw doelgroep zich in meerdere landen bevindt? Je wilt natuurlijk ook vindbaar zijn in zoekmachines in andere landen.

Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden wanneer je internationaal ook goed vindbaar wil zijn. In deze blog deel ik er een aantal.

Voordat we dieper ingaan op wat belangrijk is bij internationale SEO, moet je in je achterhoofd houden dat niet één aanpak de beste is. Elke situatie is anders. Factoren zoals een andere doelgroep, branche of het type bedrijf zijn van invloed op de aanpak. Wat voor jouw bedrijf werkt, is dus afhankelijk van de specifieke situatie, de mogelijkheden en jullie eigen wensen.

Heb jij een meertalige of een multiregionale website?

Je moet voor jezelf duidelijk hebben of jij een meertalige of een multiregionale website hebt. Een multiregionale website is gericht op gebruikers uit meerdere landen. En een meertalige website is een website die de content in meer dan één taal aanbiedt.

Er zitten duidelijk verschillen hierin. Om een beeld te schetsen, zal ik wat voorbeelden geven. Neem bijvoorbeeld bedrijf uit Duitsland die pagina’s heeft in het Duits, Frans en Nederlands. In dit geval is het een meertalige website. Een Spaanstalige website die zich richt op zowel op inwoners van Mexico, Peru of Argentinië is een multiregionale website. Jouw website kan ook een combinatie van beiden zijn.

De keuze om jouw website op een specifieke taal of regio te richten, is allesbepalend voor je internationale SEO strategie. Dit moet je eerst helder voor ogen hebben voordat je aan de slag gaat.

Welke domeinnaam

De domeinnaam is zeer belangrijk voor het succes van internationale SEO. Domeinnamen zijn onder te verdelen in twee types: country code Top Level Domain (ccTLD’s) en generic Top Level Domain (gTLD). Een ccTLD is een domeinnaam die een landspecifieke domeinextensie aangeeft zoals .nl, .de, .fr of. es. Hiermee wordt een gebied aangegeven waarop jij je richt. Een gTLD is een niet land-specifieke domeinextensie zoals .com, .org of .info. Het is bij een gTLD dus niet duidelijk om welk land het gaat, dit is bij een ccTLD wel het geval.

Het voordeel van een ccTLD is dat je aan Google duidelijk het land communiceert waarop jij je richt. Wanneer jij meerdere ccTLD’s hebt, moet je al deze websites apart in beheer houden. Voor elke ccTLD moet je apart een autoriteit opbouwen en dit kost veel tijd en energie. Voor internationale bedrijven die zich niet specifiek op bepaalde landen richten, is een gTLD het meest geschikt.

GTLD subfolder versus subdomein

Om het nog ingewikkelder te maken, kun je bij een gTLD kiezen voor een subfolder of een subdomein. Dit verschil is het makkelijkst uit te leggen door naar de URL structuur te kijken.
Een voorbeeld van een subfolder is: teaminova.nl/inspiration. Deze pagina zou op basis van een subdomein: inspiration.teaminova.nl heten. Wanneer we dit toepassen voor een internationaal bedrijf dat actief is in Duitsland, dan is een gTLD met een subfolder: example.com/de. De gTLD met een subdomein is de.example.com.

Wat rankt nu beter: een subfolder of een subdomein? Onze ervaring is dat een subfolder voor SEO gunstiger is dan een subdomein. In de praktijk betekent het namelijk wanneer je gebruik maakt van subfolders, je rankingscore wordt verdeeld over de gehele website. De gehele website profiteert dus in het opbouwen van autoriteit. Bovendien kost het inrichten en onderhouden van een website met subfolders minder tijd dan een website met subdomeinen. Google ziet een subdomein als een op zichzelf staande website. Alle inkomende links worden gekoppeld aan een subdomein en niet aan het hele domein. Met andere woorden: de linkwaarde leidt weg van het hoofddomein. Per subdomein moet er dus apart een autoriteit voor worden opgebouwd.

In de meeste gevallen verkiezen wij een subfolder boven een subdomein. Een subdomein kan alleen zinvol zijn wanneer je verschillende producten en diensten aanbiedt waar je geen overkoepelend thema aan kunt koppelen. Ook kun je met een subdomein verschillende divisies aangeven, die allemaal heel verschillend zijn. Een bekend voorbeeld van subdomeinen is van Google zelf zoals maps.google.com en translate.google.com

Gebruik landspecifieke URL’s

We hebben het net gehad over ccTLD’s, gTLD’s met een subfolder en gTLD met een subdomein. Welke is nu het meest geschikt om te kiezen voor internationale SEO? Google zelf adviseert om te kiezen voor URL’s die landspecifiek zijn waarbij het gemakkelijk is om je website of delen ervan op verschillende regio’s te targeten. Wat zijn de voordelen en nadelen van iedere URL structuur? Onderstaand bespreken we per URL structuur de verschillende voordelen en nadelen. 

CcTLD

Voorbeelden

 • Voor Nederland: example.nl
 • Voor Duitsland: example.de

Voordelen

 • Duidelijke geotargeting
 • Niet van belang waar de serverlocatie gevestigd is
 • Verschillende websites zijn eenvoudig te scheiden met verschillende talen 

Nadelen

 • Duur om veel extensies te kopen en onderhouden
 • Het is mogelijk dat een domeinnnaam niet voor iedere landextensie beschikbaar is
 • Sommige landen hebben voor het gebruik van een ccTLD strenge eisen (soms) 

Subfolders met gTLD

Voorbeelden

 • Voor Nederland: example.com/nl
 • Voor Duitsland: example.com/de

Voordelen

 • Eenvoudig om subfolders in te stellen
 • Mogelijkheid om geotargeting in te stellen binnen Search Console
 • Weinig onderhoud doordat er één host gebruikt wordt 
 • Mogelijkheid om verschillende serverlocaties te gebruiken (via proxy servers)

Nadelen

 • Gebruikers herkennen de geotargeting mogelijk niet alleen op basis van de URL
 • Moeilijker om sites (talen)gescheiden te houden
 • Verwarring voor mensen uit meertalige landen. Bijvoorbeeld in België wordt Nederlands en Frans gesproken. Nederlandstalige Belgen moeten naar .nl doorwezen worden en Franstalige Belgen naar .fr 

Subdomein met gTLD

Voorbeelden

 • Voor Nederland: nl.example.com
 • Voor Duitsland: de.example.com

Voordelen

 • Eenvoudig om subdomeinen in te stellen
 • Gemakkelijk talen gescheiden houden
 • Mogelijkheid om geotargeting in te stellen binnen Search Console
 • Mogelijkheid om verschillende serverlocaties te gebruiken

Nadelen 

 • Gebruikers herkennen mogelijk de geotargeting niet alleen op basis van de URL
 • Verwarring voor mensen uit meertalige landen. Bijvoorbeeld in België wordt Nederlands en Frans gesproken. Nederlandstalige Belgen moeten naar .nl doorwezen worden en Franstalige Belgen naar .f.

Bij een subfolder staat dat het mogelijk is om verschillende serverlocaties te gebruiken. Google zegt zelf hierover dat dit niet mogelijk is. Echter wat veel mensen niet weten, is dat dit in de praktijk wel mogelijk is. Dit moet ingesteld worden met proxy servers. Ik ga hier verder niet in op de technische aspecten, maar weet dus dat je bij een subfolder wel kunt kiezen voor verschillende serverlocaties.

URL Parameter

Een andere mogelijkheid die hierboven niet genoemd wordt, is de URL structuur op basis van een URL parameter. Bijvoorbeeld: websitecom?lang=de. Deze methode raadt Google af om te gebruiken. Er zijn geen voordelen om voor deze methode te kiezen. Enkele nadelen zijn dat het moeilijk is om te segmenteren op basis van URL’s. Ook is het niet mogelijk om in Search Console geotargeting in te stellen. En waarschijnlijk herkennen gebruikers de geotargeting niet op basis van de URL. 

Welke keuze voor jou het meest geschikt, is afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij aan de keuze om jouw website op verschillende landen en talen te richten. En ook hoeveel tijd en moeite je bereid bent om te investeren in een uitstekende internationale vindbaarheid. Elke keuze voor een URL structuur heeft diverse voor-en nadelen en moeten goed in overweging genomen worden.

Geotargeting in Search Console

Bovenstaand is het je vast opgevallen: geotargeting in Search Console. Wat houdt dit precies in? Bij een generiek Top Level Domein, voor zowel een subfolder als een subdomein, is het mogelijk om in Search Console aan te geven op welk land jij je richt. Bij een ccTLD is dit niet mogelijk, omdat Google zelf de locatie herkent op basis van de landextensie. Bij een .com domein staat de standaard locatie meestal op Amerika. Deze locatie kun je zelf aanpassen in Search Console. Per subfolder of subdomein kun je maar één land opgegeven waarop je je richt. 

Hoe pas je dit nu zelf aan binnen Search Console? Per gTLD met een subfolder of subdomein, ga je in Search Console naar het tabblad Verouderde tools en rapporten > internationale targeting. Vervolgens kies je de locatie waar de URL zich op richt. Wanneer jouw bedrijf zich niet richt op een specifiek land, kun je kiezen voor de optie “unlisted”. Dan geef je aan dat jouw website zich niet focust op een specifiek land.

Locatie van de server

In de tabel staat ook een paar keer de serverlocatie genoemd. In welke mate is de serverlocatie van invloed op SEO? Google zelf zegt dat de serverlocatie niet als rankingfactor gebruikt wordt. Toch zijn er sterke aanwijzingen dat het IP-adres van een website de ranking van de site kan beïnvloeden. Het is geen sterk signaal, maar een factor waar een zoekmachine rekening mee kan houden. Vooral de websitesnelheid speelt hierin een belangrijke rol. Hoe dichter een websitebezoeker is bij de locatie waar de server zich bevindt, hoe sneller de website wordt geladen. En een snellere website resulteert weer in een betere gebruikerservaring. Google neemt de websitesnelheid en gebruikerservaring mee in het bepalen van de ranking.

Bij een gTLD met een subdomein is het mogelijk om aparte serverlocaties te nemen. Indien jij een gTLD met subdomein hebt of van plan bent om nieuwe websites met subdomeinen te lanceren, bekijk dan eens kritisch in welk landen jouw hoofddoelgroepen zich bevinden. En overweeg of het mogelijk is om een serverlocatie te nemen in deze belangrijkste landen.

Een andere oplossing die veel internationale websites toepassen is het gebruik van een Content Delivery Network (CDN). Een CDN zorgt ervoor dat je de informatie vanaf verschillende lokale servers wordt ingeladen. Op iedere server wordt je website gecachet en dit is positief voor de laadtijd van je website.

Hreflang attribuut

Google is slim en ziet in welke taal een tekst geschreven is. Toch is het goed om door te geven aan Google waar de verschillende taalvarianten van een bepaalde pagina te vinden zijn. Dit doe je door middel van een hreflang attribuut. Per pagina verwijs je dan naar de eigen pagina en benoem je alle varianten met daarbij de taal en locatie. Hiervoor is een stukje development voor nodig. Het is belangrijk dat het hreflang attribuut bij alle taalvarianten hetzelfde is. Anders kan Google de informatie niet gebruiken en dan heeft het geen effect. Indien je hulp nodig hebt bij het instellen van hreflang attributen, onze developers helpen graag!

Lokale contactgegevens

Google toont de meest relevante zoekresultaten aan gebruikers. Wanneer jij gebruik maakt van lokale contactgegevens zoals adresgegevens, e-mailadres of een telefoonnummer dan geef je aan de zoekmachine het sterke signaal dat je actief bent in dat specifieke land. Google beschouwt een bedrijf met een lokale aanwezigheid dan ook als meer relevant dan een bedrijf met internationale contactgegevens.

Bekijk eens of het mogelijk is om voor de belangrijkste landen lokale contactgegevens in te zetten. Niet alleen Google ziet de lokale aanwezigheid als een positief resultaat, ook voor de websitebezoekers wekt dit meer vertrouwen. Zij vinden het fijner om contact op te nemen door middel van een lokaal telefoonnummer of met een taalgerelateerd e-mailadres.

Conclusie

In deze blog hebben we verschillende aspecten van internationale SEO besproken. Zoals dat je goed moet weten of jij een meertalige, multiregionale website hebt of een combinatie van beiden. En dat je kunt kiezen uit verschillende typen domeinnamen en URL structuren. Ook geotargeting in Search Console en de locatie van de server zijn aspecten die een rol spelen.

Elke website is uniek en er is niet één aanpak de beste. Wat voor jouw bedrijf de beste aanpak is, is afhankelijk van de specifieke situatie, de mogelijkheden en jullie eigen wensen. Heb jij na het lezen van dit artikel vragen? Of heb je hulp nodig bij jouw aanpak van internationale SEO? Laat het mij weten via marly@teaminova.nl of bel naar 085-4841200.

INOVA gelooft in flexibele marketingcommunicatie. Inzet van één of meerdere specialisten vanuit verschillende disciplines op basis van de vraag die er op dat moment ligt. We werken volgens de unieke INOVA-roadmap aan gestelde doelen. Dat maakt jou en ons onderscheidend. Want hey… we are you.