Doelen bereiken door kennisdeling en samenwerking

Door

De huidige maatschappij vraagt van ons als organisaties om mee te bewegen. Toch vergeten we, in mijn ogen, nog te vaak de interne organisatie mee te nemen en elkaar te informeren over zaken die we extern signaleren.

Mensen vormen je organisatie

Jouw medewerkers zijn het gezicht van je organisatie en staan vaak direct in contact met je klanten. Je wil graag dat zij uitstralen waar de organisatie voor staat. Goede interne communicatie is dus van groot belang als je wil dat je medewerkers het juiste uitdragen. Zeker in de business-to-business (B2B) wereld spelen zij hierin een essentiële rol. Ze vormen een steeds belangrijker deel van de geleverde dienst of het geleverde product. Het is steeds moeilijker alleen te concurreren op basis van de dienst of het product dat je aanbiedt. De toegevoegde waarde zit vaak in een stuk kwaliteit en service van je personeel.

Informatie delen

Bovendien hebben medewerkers steeds meer behoefte aan informatie. Die informatie is niet alleen nodig om het werk goed te kunnen doen, maar ook extern het juiste uit te stralen en klanten optimaal te kunnen bedienen. Medewerkers moeten dus weten wat de richting van de organisatie is, wat van hen verwacht wordt, maar ook wat de verantwoordelijkheid van collega’s is. Het is de taak van het management, maar ook de communicatieafdeling om te signaleren, faciliteren en informeren.

Inspelen op de marktvraag

Uiteindelijk draagt jouw interne communicatie bij aan jouw externe doelen. Het gaat dan niet alleen om het uitdragen van jouw merk, maar ook om het leggen van verbanden tussen verschillende disciplines binnen de organisatie. Door te signaleren wat een klant wil en deze kennis met elkaar te delen, kan een klant beter geholpen worden. Het intern overdragen van deze kennis is dus essentieel. Want juist door samen te werken, kun je als organisatie doelen bereiken en kun je nog meer halen uit jouw huidige klantenkring.

Hoe zorg jij voor kennisdeling binnen je organisatie?

Interne communicatie bestaat uit formele informatie (beheersbaar door het management) en informele informatie (spontane informatie uitwisseling tussen collega’s). De formele interne communicatie is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering, denk hierbij aan belangrijke organisatie updates, maar ook basisinformatie zoals informatie wie waarvoor verantwoordelijk is.

De rol van de communicatieafdeling is hierin te faciliteren op basis van interne behoefte. Breng dus eerst in kaart welke informatiebehoefte medewerkers hebben en welke informatie ontbreekt om hun werk nog beter uit te kunnen voeren. Kies vervolgens een vorm die past bij jouw organisatie en jouw mensen. Dit kan op verschillende manieren, denk bijvoorbeeld aan een werkoverleg, intranet, een externe checklist, personeelsblad of interne nieuwsbrief.

Door kennisdeling en samenwerking te bevorderen, zul je zien dat jouw organisatie nog beter externe doelen kan bereiken.

Vraag jij je ook wel eens af hoe je kennisdeling en samenwerking kunt optimaliseren om uiteindelijk extern doelen te bereiken? Je hebt je medewerkers nodig om dit te realiseren. Ik denk graag met je mee. Stuur me een bericht via 'stel je vraag' bovenaan dit artikel of mail naar: zoe@teaminova.nl

INOVA gelooft in flexibele marketingcommunicatie. Inzet van één of meerdere specialisten vanuit verschillende disciplines op basis van de vraag die er op dat moment ligt. We werken volgens de unieke INOVA-roadmap aan gestelde doelen. Dat maakt jou en ons onderscheidend. Want hey… we are you.