Volg je klant, jouw nieuwe route

Door

We willen allemaal scoren met marketing. Veel bedrijven hebben nagedacht over een richting, een bredere visie die richting geeft, een soort 'stip' aan de horizon. Vaak wordt dit hogere doel bepaald op basis van interne waarden en drijfveren. Maar juist het creëren van toegevoegde waarde voor je klant en je (deels) te laten leiden door de omgeving is in deze tijd krachtiger dan ooit.

Om van A naar B te komen, kun je een uitgestippelde route, geformuleerd in jouw marketingplan volgen. De praktijk wijst echter uit dat het afwijken van die route en het meebewegen met je klant en omgeving vaak tot een beter resultaat leidt.

De ideale route bestaat niet

Bij het bewandelen van je route gebeurt er altijd wel iets onverwachts of verandert er iets waardoor je als organisatie moet bijsturen. Je dient je plan dus altijd flexibel aan te passen aan de situatie waarin jouw organisatie zich op dat moment bevindt. Probeer mee te bewegen met de situatie, met de signalen uit de omgeving en de vraag van jouw klant. Een pro-actieve houding kan jouw helpen te scoren. Praktisch door:

  • Te leren wie je klant is en wat zijn motivaties en beweegredenen zijn, op ieder moment (stel eens een buyer persona op)
  • Blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen de markt
  • Interview regelmatig eens een klant om inzicht te krijgen wat zij belangrijk vinden en hoe jouw organisatie hierin kan meebewegen

Inspireer met gerichte content zoals het delen van kennisartikelen. Zorg dat je content creëert die aansluit op iedere fase van de buyer journey: oriënterend, behoudend of bindend.  Door te monitoren en te analyseren kun je inspelen op de veranderende behoefte in de markt en vergaar je nieuwe kennis en inzichten.

Zet geen oogkleppen op

Een route naar het hogere doel is dan ook nooit één rechte lijn of één stip op aan de horizon. Focus is goed, maar zet geen oogkleppen op want meebewegen met je klant is essentieel. Het continu blijven bijsturen van je marketingplan is essentieel. Je wilt tenslotte jouw klant bereiken met iets dat raakt, iets waarom een klant voor jou kiest. Bepaal richtlijnen en kaders en werk er naartoe met inzichten die je 'onderweg' opdoet. Leren en weer inspireren, zonder dat bredere doel uit het oog te verliezen, dat vraagt om inlevings- en aanpassingsvermogen. Stel je dus open voor wat er om je heen gebeurt, dat brengt je verder.

Ken jij jouw klant écht? Of denk je te weten wat hij wil? Laten we een keer onze gedachten uitwisselen over een dergelijke aanvliegroute, waarmee jij jouw klant écht leert kennen en kunt gaan inspireren. Stuur me een bericht via 'stel een vraag' bovenaan dit artikel of mail naar: zoe@teaminova.nl

INOVA gelooft in flexibele marketingcommunicatie. Inzet van één of meerdere specialisten vanuit verschillende disciplines op basis van de vraag die er op dat moment ligt. We werken volgens de unieke INOVA-roadmap aan gestelde doelen. Dat maakt jou en ons onderscheidend. Want hey… we are you.