Marketingcommunicatie flexibel organiseren: Waarom?

Door

INOVA gelooft in het flexibel organiseren van je marketingcommunicatie-opgave. Benieuwd waarom wij hierin geloven?

Razendsnelle ontwikkelingen

Ontwikkelingen en innovaties ontwikkelen in een sneltrein op het gebied van marketing, communicatie, creatief, development en ICT. Het is steeds moeilijker om over alle onderwerpen kennis te hebben. Bijscholingen en cursussen zorgen ervoor dat we ons verder kunnen ontwikkelen, maar op alle kennisgebieden je verdiepen is simpelweg niet mogelijk. De goede marketingcommunicatie duizendpoot wordt daardoor met uitsterven bedreigd of bestaat zelfs al niet meer.

Snelheid in de markt

Organisaties willen zich onderscheiden in de markt. Een eigen flexibel marketingcommunicatieteam zorgt voor snelheid naar de markt toe. Hierdoor is het mogelijk om je engagement te vergroten en snel marktintroducties te lanceren. Dit heeft groot effect op jouw leadgeneratie en sales prestaties.

Efficiëntie

Het inzetten van de juiste personen op de juist plaats is heel belangrijk in een organisatie. Dit zorgt voor efficiëntie. Ieder focust zich op zijn eigen vakgebied, waardoor je een team samenstelt die elkaar aanvult en waarop je kan bouwen. Een flexibel marketingcommunicatie helpt om gaten te vullen waar kennis en capaciteit nodig is.

Strategie, tactiek én uitvoering

Door het betrekken van de juiste personen op de juiste plek, merken we dat er ook ruimte ontstaat voor een deeltijd CMO rol. Deze ondernemers- en directeursrol is veelal geen onderdeel van de marketingafdeling en wordt vaak als gemis ervaren. Zeker met het toenemende belang van de rol van marketing binnen organisaties.

Oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt

De hedendaagse marketingafdelingen hebben de grote uitdaging om kennis, expertise en capaciteit optimaal in te zetten. In de praktijk zie ik hoe moeilijk het is om goede specialisten te vinden. Vooral marketing-directors, marketeers, online marketeers, art-directors en developers zijn schaars. Goede recruitment, employee-branding en betrokkenheid zijn noodzakelijk. Een omgeving met vakgenoten is voor hen een aantrekkelijke werkomgeving.

Risicobeheersing

Het aanpassen van de capaciteit van je marketingcommunicatieteam aan de opgave biedt de mogelijkheid om ook je human resources hierop af te stemmen. Dit is handig op het moment de organisatie afhankelijk is van seizoenen, campagnes of marktintroducties. Ook geeft het de mogelijkheid om structurele capaciteit snel op of af te bouwen. Op deze manier is het ook in te zetten t.b.v. risicobeheersing.

Samenwerking

Samenwerken heeft onze voorkeur. Een flexibel marketingcommunicatieteam vervult een andere rol dan bij outsourcing. Dit geeft de mogelijkheid om kennis van jouw eigen organisatie en marketingcommunicatie samen te werken. Een combinatie die versterkend werkt.

Continuïteit en borging van kennis

Door te werken met een flexibel marketingcommunicatieteam is je kennis geborgd. In plaats van een vaste medewerker wordt de kennis door een team van mensen geborgd. Hierdoor ben je minder afhankelijk van een aantal sleutelfiguren in je eigen organisatie. Alles blijft doordraaien ook bij veranderingen.

Is er binnen jouw bedrijf behoefte om marketingcommunicatie flexibel te organiseren? Of wil je liever alle gespecialiseerde medewerkers zelf in dienst nemen? Ik hoor graag hoe jij hierover denkt!

INOVA gelooft in flexibele marketingcommunicatie. Inzet van één of meerdere specialisten vanuit verschillende disciplines op basis van de vraag die er op dat moment ligt. We werken volgens de unieke INOVA-roadmap aan gestelde doelen. Dat maakt jou en ons onderscheidend. Want hey… we are you.