De workshop Performance Marketing laat zien wat marketing oplevert

Door

Marketing en communicatie, we besteden er ieder jaar tijd en geld aan, maar wat levert het nu eigenlijk op? En wat mag iets kosten? Is dat afhankelijk van wat het oplevert? Het is tijd om antwoord te geven op deze vragen.

In de INOVA-Roadmap passen we consistent Performance Marketing toe. Dit houdt in dat we vooraf doelen bespreken, die we vastleggen in prestaties (KPI’s) en succesfactoren (KSF’fen), gekoppeld aan een budget en een termijn.
Een heerlijk gevoel. Duidelijkheid creëren en focus houden op de verwachte prestaties. Voor het marketingcommunicatie team, maar ook zeker voor verantwoording naar management en directie.

Workshop Performance Marketing

INOVA biedt een workshop Performance Marketing aan, omdat we vinden dat iedere marketingcommunicatie afdeling deze prestaties moet uitspreken, vastleggen en rapporteren. Om dit goed te doen is het belangrijk om deze samen vast te stellen. Jaar, na jaar, na jaar. Het is dan ook belangrijk om de kennis binnen een organisatie te borgen om uiteindelijk tot goede prestaties te komen. We leren de organisatie daarnaast ook hoe je dit zelfstandig kunt opstellen, maar ook kunt meten, evalueren en afrekenen.

De stappen van deze workshop bestaan uit:

a. Doelstellingen

Hoe stel je marketingcommunicatie doelen vast die passen bij de opgave van de organisatie? Zijn doelen commercieel van aard of hebben ze een andere grondslag?

b. Buyer en customer journey

Marketing heeft een belangrijke rol als het gaat om inspelen op de (toekomstige) klant, gast, opdrachtgever of medewerker tijdens een (aankoop)proces. Welke processen en welke momenten zijn cruciaal hierin?

c. Creatief Concept

We leren het creatief concept te spiegelen aan de doelen die je met elkaar vastlegt. Brengen we, in woord en gevoel, de juiste boodschap over om de doelen te behalen? Is daarmee de kwaliteit van de boodschap voldoende?


d. Online & offline omgeving

Hoe kunnen we de kritische momenten in online- en offline processen gaan meten? Wat zijn reële doelstellingen binnen een gesteld budget?

e. Tracking

Meten = Weten. Hoe bepalen we het nul-moment? En is dat er überhaupt? Hoe gaan we daadwerkelijk meten? En als we meetgegevens hebben, hoe gaan we die analyseren en aan wie gaan we rapporteren? Dit laatste is het resultaat van goed periodiek meten en tevens de oplossing voor het blijvend sturen van verwachtingen.

f. Vrijheid voor het moment

Gedurende een periode, van bijvoorbeeld een jaar, is er ook ruimte nodig om snel te kunnen acteren en in te spelen op veranderingen. Een organisatie is immers in beweging en wil vandaag inspelen op de behoefte van morgen. Hoe ga je hiermee om?

g. Tips & Tricks

Er is altijd een reden om iets niet te doen. Een luchtig hoofdstuk om mee af te sluiten.

Tijd om aan de slag te gaan en voor eeuwig en altijd de vraag: “wat levert marketing nu eigenlijk op?” achter ons te laten.

We helpen je hier graag bij met onze workshop Performance Marketing of door daadwerkelijk samen aan de slag te gaan. Ik ben dan ook benieuwd wat je uitdaging is, waarom jij deze blog bent gaan lezen. Laat het me weten en ik denk graag me je mee.

INOVA gelooft in flexibele marketingcommunicatie. Inzet van één of meerdere specialisten vanuit verschillende disciplines op basis van de vraag die er op dat moment ligt. We werken volgens de unieke INOVA-roadmap aan gestelde doelen. Dat maakt jou en ons onderscheidend. Want hey… we are you.