De mogelijkheden met Artificial Intelligence

Door

Door technologische ontwikkelingen zoals Artificial Intelligence (AI) worden we steeds slimmer. Deze techniek wordt zowel in het dagelijkse leven als bedrijfsleven steeds meer toegepast. Wil je weten wat Artificial Intelligence voor jou kan betekenen? In deze blog wordt beschreven wat AI is en hoe het in de praktijk ingezet wordt.

Wat is Artificial Intelligence?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat Artificial Intelligence inhoudt. AI is gericht op het slimmer en intelligenter maken van machines, systemen, apps of websites. Bij Artificial Intelligence, gaat het om de intelligentie van machines in tegenstelling tot natuurlijke intelligentie. Andere benamingen hiervoor zijn machine-intelligentie en kunstmatige intelligentie. De basis van AI is het nabootsen van menselijk gedrag en menselijke intelligentie, zoals interacteren met de omgeving, analyseren, redeneren, problemen voorspellen en oplossen.


Bij AI-systemen is het verzamelen van informatie, opbouwen van meer kennis/intelligentie en het algoritme van belang.
Deze informatie wordt opgehaald door o.a. visuele- of geluidssensoren, hierdoor ontvangt het AI-systeem beeld- en geluidsinformatie wat vervolgens verwerkt wordt in een algoritme. Algoritmen kunnen ook wel omschreven worden als een groep bij elkaar behorende instructies, geschreven in programmeertaal. Door deze ingebouwde algoritmen kunnen machines of systemen bepaalde problemen óf taken geheel zelfstandig herkennen, oplossen en uitvoeren.

Verschillende soorten

Er zijn twee vormen Artificial Intelligence:
- Artificial Strong Intelligence (ASI)
- Artificial Narrow Intelligence (ANI)

Artificial Strong Intelligence (ASI) richt zich op het ontwikkelen van een computer software dat verschillende problemen of taken zelfstandig constateert, beargumenteerd en zelfstandig oplost. Strong AI kan verschillende taken vervullen wat de alledaagse mens ook uitvoert. Een Strong AI-systeem verbreedt haar algoritme door o.a. sensoren of programmeurs die informatie toevoegen in het algoritme. Daarentegen is Artificial Narrow Intelligence (ANI) gericht op één specifieke taak. Het algoritme oftewel de kennis/intelligentie van het AI-systeem is niet in staat zichzelf uit te breiden.

Toepassen Artificial Intelligence

Een AI-systeem wordt voornamelijk ingezet bij het uitvoeren van specifieke werkzaamheden binnen een bedrijf.
Denk aan het ondersteunen óf ontlasten van werkzaamheden van werknemers. Kunstmatige intelligentie is niet bedoelt om de plaats van werknemers in te nemen, maar juist voor het bieden van ondersteuning. Bepaalde taken kunnen uit handen genomen worden, waardoor de werknemer zich kan focussen op andere belangrijke taken. Artificial Intelligence kan een positieve invloed hebben op de productiviteit en efficiëntie van werknemers.

De AI-techniek wordt in verschillende berdrijfstakken al veelvuldig toegepast, zoals de retail, gezondheidszorg en horeca.
Met een AI-systeem is het mogelijk om werkzaamheden relatief snel uit te voeren. Bijvoorbeeld het verwerken van grote hoeveelheden gegevens in een database, het bijhouden van het ordersysteem óf het beantwoorden van algemene vragen van klanten middels chatbots. Een groot voordeel van een AI-systeem is dat het 24 uur per dag werkzaamheden uit handen kan nemen

Enkele voorbeelden waar AI wordt toegepast:

- Chatbots
- Google home, Siri, Alexa
- Domotica-systemen
- voorraadbeheer
- Aanbevelingen op bijv. Netflix of Spotify

Klantcase EasyDuurzaam

Bij de klant EasyDuurzaam hebben we de techniek artificial intelligence ook toegepast om de data van de zonnepanelen 24-7 real-time uit te kunnen lezen. Lees hier de volledige case. 


Benieuwd naar de mogelijkheden die Artificial Intelligence jou kan bieden? Neem gerust contact op met info@teaminova.nl 

INOVA gelooft in flexibele marketingcommunicatie. Inzet van één of meerdere specialisten vanuit verschillende disciplines op basis van de vraag die er op dat moment ligt. We werken volgens de unieke INOVA-roadmap aan gestelde doelen. Dat maakt jou en ons onderscheidend. Want hey… we are you.