Case: we are Waterschap Limburg

Door

Na een periode van voorbereiding was het afgelopen maand zo ver: het ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Limburg ging ter inzage. Afgelopen tijd had ik het geluk om, vanuit INOVA, betrokken te zijn bij het opleveren van verschillende producten.

Elke zes jaar leggen waterschappen vast welke aanpak en welke maatregelen nodig zijn om de watertaken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt in het waterbeheerprogramma (WBP). Eind 2020 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg na een uitgebreid participatieproces het ontwerp waterbeheerprogramma 2022 - 2027 vastgesteld. Gezamenlijk met hun stakeholders en inwoners bepaalden zij de Limburgse wateropgaven voor de toekomst: met en voor de omgeving dus.

Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 Waterschap Limburg

INOVA is vanaf de start nauw betrokken bij de vormgeving van het waterbeheerprogramma 2022 - 2027 van Waterschap Limburg. Vanuit design, techniek en communicatie werd meegedacht met Waterschap Limburg over het waterbeheerprogramma. Aan mij de taak om vanuit INOVA het geheel te coördineren, afspraken te maken met Waterschap Limburg, in de persoon van Christel Verstappen (Projectmanager) en Joost Oude Hengel (Adviseur Communicatie) en de ideeën te vertalen naar concrete middelen.

Een eigen 'gezicht' voor het WBP

Om het waterbeheerprogramma 2022 - 2027 een herkenbaar eigen 'gezicht' te geven, creëerden we een frisse uitstraling die voortvloeide uit de stijl van Waterschap Limburg. De pagina's van het WBP met foto's, kaarten en teksten werden stuk voor stuk vormgegeven in deze stijl. Ondertussen werd technisch gewerkt aan het opzetten van het digitaal magazine. Het digitale magazine is een meertalige, publieksvriendelijke samenvatting van het WBP met diverse interviews en video's van betrokkenen. Voor enkele van deze video's mochten we samen met Waterschap Limburg op pad om deze te realiseren.

De livegang

Het ontwerp waterbeheerprogramma 2022 - 2027 was gereed en het digitaal magazine ontwikkeld en ingericht. Alle teksten, kaarten, video's en functionaliteiten waren gecontroleerd. We konden van start met de voorbereidingen voor het moment van livegang: een live talkshow. Op dinsdag 30 maart was het dan eindelijk zover en vond de live talkshow van Waterschap Limburg over het waterbeheerprogramma 'Limburgs water in een veranderend klimaat' plaats bij Kasteel De Keverberg in Kessel.

Met plezier samenwerken

Van begin tot eind was INOVA met een uiteenlopend team van communicatie-, design-, AV- en technisch specialisten betrokken om het waterbeheerprogramma van Waterschap Limburg tot een succes te maken. Nadat mijn collega Anouk Zelen in november 2020 het stokje aan mij overdroeg, heb ik met veel plezier en genoegen samen mogen werken met Christel en Joost aan het WBP.

Alle eindproducten zoals het ontwerp waterbeheerprogramma 2022 - 2027, het digitale magazine en de live talkshow tref je op de website van Waterschap Limburg: https://www.waterschaplimburg.nl/overons/beleid/waterbeheerprogramma

INOVA gelooft in flexibele marketingcommunicatie. Inzet van één of meerdere specialisten vanuit verschillende disciplines op basis van de vraag die er op dat moment ligt. We werken volgens de unieke INOVA-roadmap aan gestelde doelen. Dat maakt jou en ons onderscheidend. Want hey… we are you.