Case: Daniels Traprenovatie

Door

Nadat Daniels Traprenovatie ons 2 jaar geleden inschakelde om hun marketingstrategie uit te denken, mochten we afgelopen jaar als flexibel marketingteam fungeren. Op locatie werd invulling gegeven aan het begeleiden en uitvoeren van een aantal marketingactiviteiten.

De complexe en veranderende marketingvraag

De vele marketingvragen die bij het interne marketingteam terecht komen, kunnen tegenwoordig door kennis en/of capaciteit niet volledig worden beantwoord. Dat is ook logisch, want het marketingspeelveld is veel complexer dan 15 jaar geleden. Dat zorgt ervoor dat er steeds meer kennis en kunde van medewerkers wordt gevraagd. Een onmogelijke opgave als je het ons vraagt. Daarom versterken we als flexibele schil het interne marketingteam en vullen aan, waar ‘gaten’ ontstaan. Zo ook bij Daniels Traprenovatie. Dit past perfect bij de ‘we are you’ gedachte van INOVA: Ons flexibel marketingcommunicatieteam is ook jullie flexibel communicatieteam! We werken niet vóór jullie, we werken samen mét jullie.

Intensieve samenwerking op locatie

Op basis van de reeds geformuleerde marketingstrategie werden, diverse activiteiten gekoppeld aan gezamenlijk gestelde doelen. Samen met het marketingteam van Daniels Traprenovatie werd gekeken hoe invulling moest worden gegeven aan de samenwerking en uitvoering van activiteiten. Dat resulteerde in een intensieve samenwerking tussen het interne marketingteam en het flexibele marketingteam van INOVA, waarbij ik één dag per week op locatie werkte. Dat werkt goed om de continuïteit te borgen, de lijnen kort te houden en makkelijk te kunnen overleggen.

Lijnen uitzetten en ondersteunen

Als marketingadviseur lag mijn rol bij het uitzetten van de grote lijnen. Bekijken wat nodig is, om de gestelde doelen en geformuleerde projecten te laten slagen, volgens planning en budget. Dat gebeurde in overleg met de interne organisatie. Er vond een onderlinge taakverdeling plaats en waar nodig, werden taken ondergebracht bij het (project)team van INOVA.

“De aanpak van INOVA is heel professioneel. De korte lijnen en het werken op locatie dragen bij aan een prettige samenwerking. INOVA heeft alle specialismen in huis, dat zorgt ervoor dat ze breed kunnen adviseren en ook kunnen begeleiden waar het bij ons op bepaalde specialismen ontbreekt.” Jeroen Daniels – Daniels Traprenovatie

De juiste specialist op de juiste plek

Ondertussen bekeek ik waar kansen lagen op (online) marketinggebied en koppelde daar concrete acties aan voor het marketingteam. Iedereen kon zich op deze manier bezig houden met de werkzaamheden waar zijn of haar specialismen lagen. Zo gaven we gezamenlijk vorm aan de marketingactiviteiten.

We hebben een hoop activiteiten mee mogen opzetten en verwezenlijken. Inmiddels is het team uitgebreid en is er capaciteit om zaken grotendeels zelf op te pakken en zelf invulling te geven aan het activiteitenplan. Als flexibel marketingteam schakelen we weer af en blijven ondersteunen bij nieuwe uitdagingen.

INOVA gelooft in flexibele marketingcommunicatie. Inzet van één of meerdere specialisten vanuit verschillende disciplines op basis van de vraag die er op dat moment ligt. We werken volgens de unieke INOVA-roadmap aan gestelde doelen. Dat maakt jou en ons onderscheidend. Want hey… we are you.