De marketingstrategie van INOVA

Door

Marketing is tegenwoordig een onmisbare schakel voor organisaties. Een strategie en een gedegen marketing-aanpak zijn het kompas om je organisatie en je bijbehorende inspanningen vorm te geven. Ook INOVA heeft uiteraard voor zichzelf dit kompas vormgegeven en bijgesteld door de jaren heen. En ik kan je verzekeren: het geeft richting, focus en door te communiceren komt de meerwaarde van je organisatie in de mindset van de doelgroep(en). Bij INOVA hanteren wij een inbound marketing strategie op corporate en persoonlijk niveau, vanuit onze profilering ‘We are you’.

De analyse: trends en ontwikkelingen

Uit onderzoek blijkt dat marketingafdelingen onder druk staan. De toenemende rol van marketing, binnen een organisatie zorgt voor de nodige uitdagingen en druk. Dit wordt door de buitenwereld nog niet altijd (h)erkent. De snelle ontwikkeling van technologie, kennis en de marktvraag zorgt voor een extra druk op het presteren van een marketingafdeling. Tekorten op de arbeidsmarkt voor senior functies versterken dit. Er is daardoor een vraag naar meer daadkracht van strategische, tactische en uitvoerende marketingcommunicatie specialisten.

Uit de trendrede 2020 blijkt dat de trend voor komend decennia “betekenis vol bezig zijn” is. Welke impact heb jij op je omgeving, welke groei bied je mensen om je heen, met jouw handelen? Hebben jouw acties betekenis gehad? Menselijk talent wordt de belangrijkste productiefactor voor de toekomst. Maar het individu kan het niet alleen. Op sommige terreinen werkt het beter om als collectief actie te ondernemen; dan kunnen we onszelf onderdeel voelen van iets groters.

We are you

Kijkend naar de trends en ontwikkelingen kunnen we als TeamINOVA betekenisvol zijn door hét flexibel marketingcommunicatieteam te zijn. We geloven in samenwerken met een team van specialisten. We gaan stralen als we voor organisaties de lead mogen voeren bij het vermarkten van een maatschappelijk of commercieel belang. Denk aan uitdagingen op het vlak van marketing, communicatie, creativiteit, maar ook development en ICT. We kunnen als verlengstuk van de huidige marketing communicatie afdeling fungeren óf zelfs de volledige marketingcommunicatie uit handen nemen op locatie. We verplaatsen ons letterlijk in jouw organisatie en gaan ervoor om jouw organisatie te laten onderscheiden in de markt door betekenisvol ondernemen onderdeel te maken van marketingcommunicatie en daarmee voorop te lopen. We are you!

Inbound marketing

TeamINOVA legt de focus op customer intimacy, want als flexibel marketingcommunicatieteam zijn we een belangrijke samenwerkingspartner. In ons corporate brand INOVA borgen we de waarden “flexibiliteit”, “team” “innovatie”, “daadkracht” en “creativiteit”. Om deze belangrijke rol als samenwerkingspartner te claimen en in de mindset te komen van de doelgroepen volgen we een inbound marketingstrategie op corporate en persoonlijk niveau.


Wil je graag meer informatie over de werkwijze van INOVA of heb je interesse om eens nader kennis te maken met elkaar. Stuur me een persoonlijk bericht of mail naar willie@teaminova.nl.

INOVA gelooft in flexibele marketingcommunicatie. Inzet van één of meerdere specialisten vanuit verschillende disciplines op basis van de vraag die er op dat moment ligt. We werken volgens de unieke INOVA-roadmap aan gestelde doelen. Dat maakt jou en ons onderscheidend. Want hey… we are you.