De kansen van een ‘1,5-meter-afstand-economie’

Door

Eén oorzaak, één gezamenlijk gevoel, één blijvende maatregel, één keer 1,5 meter en een massaal gevolg voor de economie. Als ondernemer handelen we snel. We tonen ‘business affection’ en een enorme maatschappelijke betrokkenheid.

Deze fase gaat ook voorbij, de nieuwe 1,5 meter maatschappij is een feit. De 1,5 meter economie is daarmee ook een feit. Hoe gaan we hiermee om en wat zijn de kansen. Want die zijn er wel degelijk.

Even terug naar de basis. Marktvraag wordt gedreven door vraag en aanbod. Welke veranderende ontwikkelingen kent onze vraag:
- Sociale contacten zijn minder. Het verlangen naar sociaal persoonlijk contact blijft groot. Dit zit in ons als mens en onze cultuur.
- Kwantiteit in sociaal contact wordt kwalitatief sociaal contact.
- Duurzamere behoefte naar producten, deze trend was al ingezet. Door de beperking van sociaal contact, bijvoorbeeld funshoppen, wordt de kwalitatieve vraag naar producten groter. En daarmee ook het duurzame karakter van producten.
- Er wordt minder genetwerkt en nieuwe persoonlijke kenmerken zijn minder.
- Er is meer behoefte aan digitaal communiceren. Ook op langere termijn.

Kansen die ontstaan door nieuwe marktbehoefte in social distancing maatschappij:

Voor bestaande organisaties:
Pas je bestaand aanbod en businessmodel aan: De behoefte van je bestaande klantrelaties veranderen.


Focus op de veranderende behoefte van bestaande klantrelaties. Het aanspreken van nieuwe klantgroepen wordt moeilijker door minder sociaal contact. Ons “vertrouwensgevoel” wordt immers minder geprikkeld met digitale communicatie dan met persoonlijk contact. Door de genoemde ontwikkelingen wordt de behoefte van de klant anders. Pas niet alleen het aanbod, maar ook de businesscase aan. De huidige NOW-maatregelen van de overheid geven 3 maanden de tijd om dit goed te organiseren.

Tips:
Geef de gedachten de ruimte om “back to basic” te gaan en van daaruit weer te gaan bouwen door de volgende punten uit te werken.
1- Start met denken vanuit de veranderde of nieuwe behoefte van de klant
2- Werk een aangescherpte propositie uit
3- Werk de 5 P’s uit. Product, prijs, plaats, promotie, personeel en eventueel overige P’s die voor de organisatie belangrijk zijn.
4- Overweeg of je huidige organisatie deze verandering kan realiseren. In tijd, geld, kwaliteitsborging en risico’s.
5- Informeer bestaande stakeholders
6- Informeer bestaande organisatie
7- Informeer bestaande klanten en vraag ze mee te denken
8- Accepteer dat het innoveren en pionieren is. “Oude economische regels” zijn overboord. Klanten zullen juist nu accepteren dat in verandering ook fouten gemaakt worden. Over enkele weken zijn je concurrenten een stap verder en mag jij geen fouten meer maken.
9- Start daarom nu.

Nieuwe kansen voor starters in de markt:

Door verandering in de markt, ontstaan nieuwe marktbehoeften en is er ruimte voor nieuw aanbod. Heb jij de tijd en het lef om een nieuwe organisatie op te richten? Hierbij een tiental kansen:

1- Instant bezorgservice voor food
Restaurants zullen tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de 1,5 meter regel. De behoefte neemt niet af, dus zal er geconsumeerd worden op andere plekken. Bezorging is iets waar restaurants niet “blij van worden”. Ook consumenten ervaren de ongemakken van het bestellen en bezorgen nu we enkele weken in deze situatie zitten. Dit kan en moet structureel anders. In de eerste fase zie je veel restaurants krampachtig naar manieren zoeken om toch te gaan bezorgen. Bestellen is veelal lastig, bezorging is een gift. Het verdienmodel van bezorging van food staat al jaren onder druk. Juist doordat de consument niet wil betalen voor hetgeen er nodig is om dit goed te organiseren. Een organisatie als www.Invenlo.nl is een partij die dit goed onder controle heeft. Ze bieden een platform waarmee in iedere regio zelf een bezorgservice opgezet en gecentraliseerd kan worden. Tevens bieden ze mogelijkheden om de bezorging in deze regio uit handen te nemen. Als franchisenemer kun je ook toetreden dan kun je morgen starten in jouw regio.

2- Interim leraar of private teacher
Het borgen van afstand in klaslokalen wordt een grote uitdaging. Het vinden van leraren ook. De behoefte van ouders aan een goed leerproces voor hun kinderen niet. Vele hebben al het gevoel een achterstand op te lopen. Het aanbieden van opleidingen, lessen, lesprogramma’s in kleinere of een op een omgevingen is een kans.

3- Persoonlijk adviseur voor inrichten thuiswerkplekken
Thuiswerken zal lange tijd aangemoedigd worden door de overheid. Hoe minder mensen in een gebouw hoe meer afstand tot elkaar. Nu zitten we veelal aan de keukentafel, op een mooie, maar minder comfortabele stoel in een ruimte waar ook de wasmachine aandacht vraagt. De arbeidsmarkt blijft voor bepaalde beroepsgroepen nijpend. Denk aan ICT’ers die juist meer werk hebben doordat we meer digitaal werken. Om deze mensen te behouden zullen werkgevers gaan investeren in het behoud van deze mensen. Dat begint bij het houden van een goede betrokkenheid én het faciliteren in een goede werkomgeving.

4- Privacy officer voor thuiswerkers
Thuiswerken, thuiswerken, thuiswerken. Zoom, whatsapp, slack, teams, USB’s, brieven, telefonie, SMS, email, Office365, zorgmail, maatwerk webapplicaties, VPN-verbindingen, teamviewer. Alles wordt ingezet om thuiswerken praktisch mogelijk te maken. Zelfs de overheid gooit privacy deels overboord en deelt onze medische gegevens met alle huisartsen van Nederland. Wat een feest voor hackers. Voor de iets slimmere IT’ers onder ons staat de deur momenteel ook wagenwijd open. Veiligheid van data en specifiek privacygegevens blijft belangrijk. Door een veranderende werksituatie moeten we ons hierop inrichten.

5- Investeerder: vastgoed
De economie zal zich aanpassen aan de nieuwe normen. De waarde van vastgoed zal zich hierop ook aanpassen. Door minder massa op een vierkante meter, zullen minder euro’s per vierkante meter gemaakt worden. Vastgoed is geduldig. De prijs zal niet direct zakken. De behoefte aan het huren van (extra) vierkante meters tegen een scherpe prijs zal snel toenemen. Doordat de organisaties die dit doen, gaan overwinnen, zal dit op termijn ook ‘massaler’ ingezet gaan worden en tot betere rendementen leiden.

6- Corona-psycholoog
Wie wordt de eerste Drs. Corona Psycholoog met een beproefde herstelmethode voor de gevolgen van tijdelijk geen en later minder sociaal contact van Nederland?

7- Start een ‘X- en Y-generatie coach’ voor de gevolgen van digitale communicatie.
De X- en Y-generatie houdt van koffietafelgesprekken. Het face-to-face uitspreken van ongenoegen en het samen eruit komen. Door de gedwongen versnelde digitalisering zal dit versneld afnemen. Onze Z-generatie communiceert al tijden minder face-to-face en meer digitaal. De gevolgen hiervan zijn onderzocht en inmiddels bekend. Jeugdcoaches hebben hun handen vol aan (sociale) problemen. Ook onze X- en Y-generatie worden nu gedwongen tot digitaal communiceren en al hier ook de gevolgen van gaan ervaren.

8- Conceptbedenker voor eenzame ouderen en kwetsbare doelgroep
Deze doelgroep zal langdurig beschermd worden en daardoor zal eenzaamheid toenemen. We kunnen dit probleem als maatschappij niet negeren. We gaan als individu en ook als overheid op zoek naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld afgeschermd sociaal contact (via scherm of ‘flexibele knuffelwanden’). We gaan op zoek naar manieren van vermaak. Iedereen heeft recht op zijn momenten van plezier. Er zijn talloze manieren te bedenken om dit te faciliteren, zonder direct beroep te doen op de mensen in de zorg.

9- Private-chef service
Behalve dat we naar een restaurant kunnen, is er ook een groep die dit risico nu en later liever niet gaat nemen. Structureel of op een bepaald moment. Liefde gaat door de maag. Ook die behoefte nemen we niet zomaar weg. Niet bij de vitale doelgroep, niet bij de kwetsbare doelgroep. Een prive-setting met beperkt gezelschap en lekker eten zorgt zeker voor een onvergetelijk moment.

10- Investeer in flexibele mobiliteit
Er mogen niet meer zoveel mensen in bussen en treinen. Er kunnen ook niet meer treinen over de Nederlandse Spoorwegen. Bussen zullen minder mensen vervoeren. Een kaartje zal duurder worden. Wat nu? Meer thuiswerken. Dat is de eerste logische stap. Maar we blijven ‘sociale dieren’ en willen op pad. Niet iedereen kan en wil gebruiken maken van een eigen fiets of auto. Dus dan maar flexibel. Er zijn al enkele goede initiatieven in Nederland voor het delen van fietsen en auto’s. Een voorbeeld hiervan is Amber. Als investeerder biedt het een kans om in deze markt extra gas te geven.

En als deze tien kansen niet jouw ding zijn, dan is er altijd nog een alternatief:


Word strategisch marketeer
De 1,5 meter afstandsregel raakt iedereen. Het verandert de behoefte van ons allemaal. Alle burgers, alle bedrijven, alle publieke organisaties. Een walhalla voor de strategisch marketeer die smult van het ontstaan van nieuwe behoeften.

Als laatste hiermee ook de spiegel naar mezelf: genoeg te doen, laten we gaan bouwen aan de 1,5 meter afstand economie!

INOVA gelooft in flexibele marketingcommunicatie. Inzet van één of meerdere specialisten vanuit verschillende disciplines op basis van de vraag die er op dat moment ligt. We werken volgens de unieke INOVA-roadmap aan gestelde doelen. Dat maakt jou en ons onderscheidend. Want hey… we are you.