Webpartner - Speciale aandacht voor UX/UI

In 2018 is het Business Innovatie Team Limburg (BITL) opgericht door de Rabobank. Het doel is om ondernemers in Limburg te helpen groeien door innovatie en vernieuwing te stimuleren. Een team van Business Development Managers acteert ieder binnen een maatschappelijk thema. Met hun persoonlijke kennis, ervaring en kritische out the box houding stimuleren en helpen zij de Limburgse ondernemers. Samen worden de groeimogelijkheden in kaart gebracht waarmee een eerste stap wordt gezet naar duurzame groei.


Bij INOVA kregen wij de vraag om de eerste webomgeving voor BITL neer te zetten gebaseerd op een reeds ontwikkelde huisstijl. Voor BITL is het belangrijk dat hun vier pijlers; Uitdagen, Coachen, Verbinden en Financiële oplossingen duidelijk naar voren komen op de website. Daarnaast moet de website de activiteiten onder de aandacht brengen waarmee zij ondernemers inspireren, verbinden en helpen om duurzame groei te realiseren in samenwerking met LIOF, Rabobank en Brightland. Om de bijdragen van deze samenwerkingen te kunnen delen op de website waren en nieuws en projectenpagina vereist.

De input en wensen vanuit BITL zijn verzameld en hebben geleid tot een UI/UX design. In dit design is rekening gehouden met het innovatieve karakter van BITL. Daarom lag binnen het websiteontwerp een focus op de dynamiek van de website. Meer informatie over het design van de website is te lezen in de blog van Gijs. De website is gebouwd op basis van een aantal modules. Blokken voor projecten, nieuws en referenties zorgen ervoor dat de gewenste content eenvoudig en overzichtelijk geplaatst kan worden.

Ondernemers in Limburg helpen groeien!

Onze vier pijlers; Uitdagen, Coachen, Verbinden en Financiële oplossingen.

BITL